• สายพานลำเลียงมูลไก่ [Manure Conveyor Belts]
  0.00 ฿

   

 • สายพานลำเลียงไข่ไก่ [Conveyor belt]
  0.00 ฿

   

 • ก้ามปู
  0.00 ฿

   

 • กรงไก่เอเฟรม [Layer Cage A-Frame]
  0.00 ฿

   

 • ขารับรางน้ำ
  0.00 ฿

   

 • ลูกปืนยิงกรงไก่ [C-RING]
  0.00 ฿

   

 • ฝาปิดระบายรางน้ำ
  0.00 ฿

   

 • คีมเย็บกรง
  0.00 ฿

   

 • ข้อต่อรางน้ำฟ้า
  0.00 ฿

   

 • ฝาปิดรางน้ำ [Water trough lid]
  0.00 ฿

   

 • ฝาปิดรางอาหาร [Feed trough lid]
  0.00 ฿

   

 • รางน้ำไก่ [Water trough chicken]
  0.00 ฿

   

 • รางอาหารไก่ [Feed trough chicken]
  0.00 ฿

   

 • กรงไก่ [Layer Cage]
  0.00 ฿

  Variants available

Visitors: 193,121