กรงไก่เอเฟรม [Layer Cage A-Frame]

รหัสสินค้า : L01S00A01

กรงไก่เอเฟรม [Layer Cage A-Frame]

- ระบบอาหารอัตโนมัติ

- สายพานกับมูลไก่

- ระบบเก็บไข่อัตโนมัติ

จำนวน
0.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 84,747