กรงไก่เอเฟรม [Layer Cage A-Frame]

SKU : L01S00A01

Price

0.00 ฿

Quantity to buy
Total 0.00 ฿

Do not have enough stock

Out of stock

กรงไก่เอเฟรม [Layer Cage A-Frame]

- ระบบอาหารอัตโนมัติ

- สายพานกับมูลไก่

- ระบบเก็บไข่อัตโนมัติ

Visitors: 193,121