• สายพานลำเลียงมูลไก่ [Manure Conveyor Belts]
  0.00 ฿
 • สายพานลำเลียงไข่ไก่ [Conveyor belt]
  0.00 ฿
 • ก้ามปู
  0.00 ฿
 • ขารับรางน้ำ
  0.00 ฿
 • ลูกปืนยิงกรงไก่ [C-RING]
  0.00 ฿
 • ฝาปิดระบายรางน้ำ
  0.00 ฿
 • คีมเย็บกรง
  0.00 ฿
 • ข้อต่อรางน้ำฟ้า
  0.00 ฿
 • ฝาปิดรางน้ำ [Water trough lid]
  0.00 ฿
 • ฝาปิดรางอาหาร [Feed trough lid]
  0.00 ฿
 • รางน้ำไก่ [Water trough chicken]
  0.00 ฿
 • รางอาหารไก่ [Feed trough chicken]
  0.00 ฿
Visitors: 193,122