ถ้วยน้ำไก่ (ท่อเหลี่ยมแค้มป์)-GO [Drip Cup Square Pipe]

SKU : WGO

Price

0.00 ฿

Quantity to buy
Total 0.00 ฿

Do not have enough stock

Out of stock

ถ้วยน้ำไก่ (ท่อเหลี่ยม)-GO DRIP CUP SQUARE PIPE "GO" มีแค้มป์

1. การติดตั้งและทำความสะอาดง่าย ช่วยลดค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็นและยังสามารถลดความแรงงานได้อีกด้วย

2. ความทนทานสูงของวัสดุที่ใช้ สามารถใช้งานได้ถึง 20 ปี

3. ถ้วยน้ำไก่ ยังช่วยให้ลดการตายของไก่ขาดน้ำเมื่อเกิดภาวะจำเป็น

4. ควรใช้น้ำที่สะอาด ไม่ปนกับสารพิษทางน้ำ อันเป็นสาเหตุโรคที่เกิดจากน้ำได้

5. กินพื้นที่น้อยลงเพิ่มพื้นที่เลี้ยงสัตว์ได้มากขึ้น

Visitors: 191,527