ตู้ควบคุมพัดลม 18+1+0

SKU : C02A01J01

Price

0.00 ฿

Quantity to buy
Total 0.00 ฿

Do not have enough stock

Out of stock

ตู้ควบคุมพัดลม

- ควบคุมการทำงานของพัดลม

- ควบคุมสภาพอากาศภายในโรงเรือน หรือโรงงานอุตสาหกรรม

- มีระบบเปิด - ปิดอัตโนมัติ

- ประหยัดพลังงานและเป็นการใช้งานพัดลมอย่างเต็มประสิทธิภาพ


SPECIFICATION

- ควบคุมพัดลม 18 ตัว

- แรง 0.5hp , 1hp , 1.5hp.

- ใช้กำลังไฟฟ้า 220V , 380V.


Visitors: 177,304