ตู้ควบคุมพัดลม 6+1+0

รหัสสินค้า : C02A01A02

ราคา

0.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 0.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ตู้ควบคุมพัดลม

- ควบคุมการทำงานของพัดลม

- ควบคุมสภาพอากาศภายในโรงเรือน หรือโรงงานอุตสาหกรรม

- มีระบบเปิด - ปิดอัตโนมัติ

- ประหยัดพลังงานและเป็นการใช้งานพัดลมอย่างเต็มประสิทธิภาพ


SPECIFICATION

- ควบคุมพัดลม 6 ตัว

- แรง 0.5hp , 1hp , 1.5hp.

- ใช้กำลังไฟฟ้า 220V , 380V.

Visitors: 155,199