พัดลม GO-EXCELLENT 50 นิ้ว 3 ใบพัด

SKU : E03D01A01

Product not found

Price

0.00 ฿

Quantity to buy
Total

Do not have enough stock

Out of stock

พัดลม GO-EXCELLEN 50 นิ้ว 3 ใบพัด

 • 3 ใบพัด
 • มอเตอร์ : 1 hp
 • แรงดันไฟฟ้า : 220v , 380v
 • แรงลม : 36,500 m³/h
 • ขนาด 1380 x1380 x 400 mm
 • น้ำหนัก 70 กิโลกรัม


 • 3 ใบพัด
 • มอเตอร์ : 1.5 hp
 • แรงดันไฟฟ้า : 380v
 • แรงลม : 41,500 m³/h
 • ขนาด 1380 x1380 x 400 mm
 • น้ำหนัก 75 กิโลกรัมVisitors: 177,304