ถาดอาหารลูกไก่ [Chick Feeder]

รหัสสินค้า : F10A01A01

ไม่พบสินค้า

ราคา

0.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ถาดอาหารลูกไก่ [Chick Feeder]

- ถาดให้อาหารไก่

- ประหยัดพื้นที่และเข้าไปกินอาหารได้สะดวก

- ในถาดอาหาร 1 ใบ ลูกไก่สามารถเข้าไปกินอาหารได้ครั้งละ 50 ตัว

- ลดค่าอาหาร


Visitors: 145,474