ถาดอาหารลูกไก่ [Chick Feeder]

รหัสสินค้า : F10A01A01

ถาดอาหารลูกไก่ [Chick Feeder]

- ถาดให้อาหารไก่

- ประหยัดพื้นที่และเข้าไปกินอาหารได้สะดวก

- ในถาดอาหาร 1 ใบ ลูกไก่สามารถเข้าไปกินอาหารได้ครั้งละ 50 ตัว

- ลดค่าอาหาร


ไม่พบสินค้า

จำนวน
ราคา

0.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 84,747