ถาดอาหารลูกไก่ [Chick Feeder]

SKU : F10A01A01

Product not found

Price

0.00 ฿

Quantity to buy
Total

Do not have enough stock

Out of stock

ถาดอาหารลูกไก่ [Chick Feeder]

- ถาดให้อาหารไก่

- ประหยัดพื้นที่และเข้าไปกินอาหารได้สะดวก

- ในถาดอาหาร 1 ใบ ลูกไก่สามารถเข้าไปกินอาหารได้ครั้งละ 50 ตัว

- ลดค่าอาหาร


Visitors: 184,123