จานอาหารไก่อัตโนมัติ [Automatic Feeding]

SKU : F08A01A01

Product not found

Price

0.00 ฿

Quantity to buy
Total

Do not have enough stock

Out of stock

จานอาหารอัตโนมัติ [Automatic Feeding Pan]

- จานให้อาหารไก่อัตโนมัติ

- ประหยัดพื้นที่และเข้าไปกินอาหารได้สะดวก

- สามารถให้อาหารอย่างต่อเนื่องโดยอาหารจะไม่หมดจาน

- ลดค่าอาหาร

- สมรรถภาพในการใช้งานนานถึง10ปี


Visitors: 184,123