สัญญาณเตือน! อากาศร้อนทำให้สัตว์ปีกเกิดความเครียด

เมื่อเข้าสู่ฤดูร้อนที่ยาวนาน สิ่งแรกที่เตือนเราคือความเครียดของไก่ที่เกิดจากความร้อนของอากาศ ในช่วงที่อุณหภูมิสูงและความชื้นในโรงเรือนสูง อาจส่งผลให้ไก่เกิดความเครียดได้ และส่งผลกระทบต่อเจ้าของฟาร์ม ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่เจ้าของฟาร์มต้องเตรียมความพร้อมเพื่อลดการสูญเสียที่เกิดจากความเครียดเพราะอากาศร้อนนี้

ไก่ที่มีอายุมากกว่า 4 สัปดาห์ มีความเสี่ยงต่อความเครียดเพราะอากาศร้อน และทำให้เกิดอัตราการตายในระดับปานกลางแต่ส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงดูแลไก่ในช่วงอากาศร้อนอย่างนี้มาก ผลกระทบที่พบบ่อยที่สุดที่ทำให้ไก่เกิดความเครียดนั้น ได้แก่ การไม่กินอาหารทำให้การเจริญเติบโตช้าและส่งผลให้การผลิตไข่ลดลง

อย่างไรก็ตามเมื่ออุณหภูมิสูงกว่า 27 องศา ความร้อนจึงส่งผลให้เกิดความเครียด ไก่จะแสดงพฤติกรรมบางอย่างที่ทำให้เราสังเกตุได้ว่าความร้อนทำให้ไก่เกิดความเครียด

เราไม่แนะนำให้ไก่บริโภคอาหารในช่วงที่เกิดความเครียดในฤดูร้อน โดยหลักการแล้วเราต้องแยกไก่ออกจากการให้อาหาร เพื่อลดปริมาณสารอาหารที่ไก่ควรจะได้รับ เราควรเน้นน้ำดื่มที่มีคุณภาพให้ไก่ เพราะอากาศร้อนและไก่ได้รับน้ำมากกว่าอาหารจะช่วยจัดการปัญหาความเครียดของไก่ได้ วิธีนี้ช่วยลดอาการหอบและลดอัตราการสูญเสียชีวิตได้

การระบายอากาศที่เหมาะสมและกำจัดความชื้นออกจากโรงเรือนโดยปรับเปลี่ยนเป็นการระบายอากาศให้ทั่วโรงเรือน โดยนำอากาศเย็นเข้ามาแทนที่อากาศอุ่น วิธีนี้ช่วยลดความชื้นและทำให้โรงเรือนมีอากาศที่ระบายดีมากขึ้น เจ้าของบางฟาร์มอาจใช้สปริงเกอร์ร่วมกับการระบายอากาศนี้ได้ เพื่อระบายความร้อนออกจากโรงเรือน เครื่องมือจึงจำเป็นสำหรับในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงให้อากาศด้วยการทำความเย็นเพิ่มและลดความชื้นลง เพียงเท่านี้ก็ลดการสูญเสียและความเครียดของไก่เนื่องจากสภาพอากาศร้อน

Visitors: 108,667