10 ข้อปฏิบัติ เพื่อป้องกันโรค ASF เตรียมไว้ก่อน จะได้ไม่กลัว เมื่อASF เข้ามาไทย!!!

Visitors: 108,659